FAQ Makulator

Udskiftning af CleanTec Filter

Spørgsmål: selvom jeg har udskiftet CleanTEC filter, bliver maskinen ved med at bede om at få udskiftet filter. Hvad gør jeg forkert?
Svar: efter udskiftning af CleanTec filter skal meddelelsen om filterudskiftning nulstilles: frem- og tilbagetasten holdes nede samtidig i ca. 5 sekunder. 
Nulstilling CleanTec Filter