FAQ Dahle Makulator

Udskiftning af Dahle CleanTec Filter

Spørgsmål: selvom jeg har udskiftet CleanTEC filter, bliver maskinen ved med at bede om at få udskiftet filter. Hvad gør jeg forkert?

Svar: efter udskiftning af CleanTec filter skal meddelelsen om filterudskiftning nulstilles: frem- og tilbagetasten holdes nede samtidig i ca. 5 sekunder. 

Nulstilling CleanTec Filter

Påfyldning af makulator olie på maskiner med integreret oliebeholder

Spørgsmål: Selvom jeg lige har påfyldt makulator olie, lyser lampen for påfyldning stadig?
Svar: Lampen skal stoppe med at lyse, når der er fyldt olie på. Hvis lampen stadig lyser efter påfyldning af olie, er det den såkaldte ”flyder” (inde i oliebeholderen), der har sat sig fast. Er dette tilfældet, kan du tage oliebeholderen ud af holderen og ryste den forsigtigt.
Nulstilling CleanTec Filter